Dakmus.nl

En tot slot,  is onze  zeer gewaardeerde  huismus  nu omgedoopt  tot dakmus een   klein vliegend  kereltje, dat nauwgezet tot  in detail, de  platdaken op grote  hoogte tot in de kleinste  puntjes bekijkt en  beoordeeld, dit is te vergelijken met onze Ista dakdekkers, die nu wel  een evenbeeld zijn  van die kleine dakmus, en tot  grote  inspanningen in staat,  dus denkt  U aan onze dakmus  dan  denkt u ook natuurlijk aan  onze dakdekkers  en die men dan  tijdig kan inschakelen voor vele vlieg en werkbewegingen op onze nederlands/brabandse platdaken.