Bitumendakenveghel.nl

De  bitumen daken van het  fabrieksmerk Garantgum App gaan gezien hun kwaliteits certificaten, een behoorlijk  langere tijd mee, zonder  lekkage,s  te denken valt aan een levensduur verwachting van ca 20 tot 25 jaar, mits de daken  jaarlijks worden onderhouden en geinspekteerd, welk in een onderhoudscontract tot  zijn recht kan komen.